Maailmalla tapahtuu

20 ennustusta 2013 digitaaliseen markkinointiin

KARI HARJU

KARI HARJU

linkedin

Kari Harju on internetmarkkinoinnin asiantuntija ja Saleslion Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Kari Harju on toiminut yrittäjänä yli 15 vuotta.

Vuosi 2012 alkaa olla paketissa, joten on jo korkea aika siirtää katse kokonaisuudessaan ensi vuoteen. Lue alta 20 ennustustani vuoden 2013 näkymistä digitaalisen inbound-markkinoinnin suhteen.

Ennustus 1: Reaaliaikainen markkinointi syrjäyttää kampanjoinnin

Digitaalinen vallankumous on siirtänyt maailman jatkuvaan online-tilaan, jossa tarkasti määritelty perinteinen kampanjointi on käynyt yksinkertaisesti liian kankeaksi, hitaaksi ja kalliiksi toteuttaa. Uskoisinkin, että vuonna 2013 yhä useammat markkinoijat luopuvat taakaksi käyneistä tottumuksistaan ja alkavat hyödyntämään reaaliaikaista kommunikointia tehostaakseen liiketoimintaansa. Ensi vuonna kuluttajat sitoutuvat brändeihin välittömästi yritysten nettisivuilla vierailtuaan, kommunikoivat yritysten kanssa interaktiivisesti sosiaalisen median välityksellä ja seuraavat tarkkaan itseään kiinnostavien alojen tuoreimpia uutisia. Vuodesta 2013 eteenpäin reaaliaikaisuus ja tyrkyttävän outbound-markkinoinnin syrjäyttävä inbound-markkinointi ovat kaikki kaikessa. Ostajat pitää olla valmis sitouttamaan brändiisi juuri silloin, kun he ovat siihen valmiita, eikä silloin kuin se sinulle parhaiten sopii.

Ennustus 2: Kaikki on markkinointia

Vuonna 2013 kaikki on markkinointia. On aivan sama, onko äänessä markkinointiosastosi, asiakkaasi, yritysjohtosi tai vaikkapa talousosastosi, jokainen julkisesti internetistä löytyvä ja liiketoimintaasi koskeva tieto on todellisuudessa brändisi, tuotteittesi ja palveluittesi markkinointia. Näin käytännössä jokainen yrityksesi työntekijä ja asiakas muuttuu inbound-markkinoijaksi

Ennustus 3: Tunne asiakkaasi ja menesty

Asiakaslähtöinen inbound-markkinointi vaatii onnistuakseen koko ajan parempaa asiakastuntemusta. Uskoisin, että vuonna 2013 tulemme saamaan käyttöömme entistä tehokkaampia työkaluja erilaisten asiakastietolähteiden integrointiin ja asiakasdatasta tulee entistä mitattavampaa ja käyttökelpoisempaa.

Ennustus 4: Markkinoinnista tulee entistä merkittävämpi tekijä yrityksen tuoton suhteen

Näkisin, että vuonna 2013 markkinoinnin avaintulosmittarit tulevat vaihtumaan, eikä onnistumisia mitata enää niinkään nettisivujen kävijämäärillä tai liidien konversioasteella, vaan suoralla vaikutuksella myynnin kasvuun. Inbound-markkinoinnin menetelmät ja uudet teknologiset ratkaisut tulevat luomaan lisää kysyntää ja vastaamaan rajuihin liikevaihdollisiin tavoitteisiin.

Ennustus 5: Sosiaalinen media integroituu

Tähän saakka sosiaalinen media on toiminut lähinnä omana erillisenä yksikkönään, mutta näkisin tämän muuttuvan ensi vuoden aikana. Vuonna 2013 sosiaalinen media tulee integroitumaan osaksi markkinointimixiä ja inbound-markkinoinnissa keskitytään optimoimaan digitaalisten taktiikoiden väliset yhteydet. Markkinointivälineet sulautuvat näin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Ennustus 6: Mobiilistrategiat muuttuvat yhä tärkeämmiksi

Vuonna 2012 myytiin enemmän älypuhelimia kuin tietokoneita ja internet on hyvää vauhtia siirtymässä lähes kokonaisuudessaan mobiiliksi. Uskoisin, että vuonna 2013 yritykset kiinnittävät vihdoin päähuomionsa markkinointinsa vahvaan mobiilistrategiaan.

Ennustus 7: Sisällöstä tulee hakukoneoptimoinnin tärkein elementti

Tähän saakka hakukoneoptimoinnissa ollaan keskitytty lähinnä sivujen oikeaoppiseen koodaukseen ja haluttujen avainsanojen käyttöön. Jatkossa hakukonemarkkinoinnissa menestyminen tulee vaatimaan kuitenkin ennen kaikkea sellaisen sisällön tuottamista, joka aidosti kiinnostaa yleisöä ja jota potentiaaliset ostajasi ovat valmiita levittämään eteenpäin omissa sosiaalisissa verkostoissaan.

Ennustus 8: Yritykset tulevat taistelemaan inbound-markkinoinnin kirkkaimmista kyvyistä

Inbound-markkinointiin liittyvät työpaikat ovat lisääntyneet 52% ja sisältömarkkinointiin liittyvät 26% vuodesta 2011 lähtien ja näkisin että tämä trendi tulee kiihtymään entisestään vuonna 2013.  Ensi vuonna yritysten palkkaamien markkinoijien halutuimmiksi kyvyiksi nousevat eritoten sisällöntuotanto, liidien generointi, optimointi ja datan analysointi.

Ennustus 9: Saatavilla oleva data kasvaa entisestään ja muuttuu käyttökelpoisemmaksi

IT-teknologiassa valtavan olemassa olevan datan käsittelyä on käytetty hyväksi tähän saakka lähinnä insinöörien toimesta, mutta uskoisin että jatkossa tästä datasta tulee entistä käyttökelpoisempaa myös markkinoinnin saralla. Ensi vuonna tullaan näkemään useita uusia ja kehittyneitä datan analysointityökaluja, jotka tuovat yhä enemmän informaatio myynnin ja markkinoinnin käyttöön.

Ennustus 10: Markkinoijat omaksuvat äärimmäisen personoidun sisällön tarjoamisen

Vuonna 2013 avainasemaan nousee mahdollisimman tarkasti personoidun sisällön tarjoaminen potentiaalisille asiakkaille. Datan analysoinnin avulla pystymme tarjoamaan dynaamista inbound-markkinointia, jossa jokaiselle asiakkaalle tarjotaan erikseen juuri hänen haluamaansa sisältöä juuri oikeaan aikaan.

Ennustus 11: Markkinointi alkaa puhua samalla kielellä ihmisten kanssa

Kukaan ei todellisuudessa tykkää markkinointipuheista. Tämän takia yritysten sosiaalinen vuorovaikutus ja sisällöntuotanto tulee jatkossa muuttumaan persoonalliseksi ja inhimilliseksi tarinankerronnaksi. Kasvottomille yrityksille luodaan ihmismäinen persoona ja kuluttajia puhutellaan ihmisen äänellä.

Ennustus 12: Sähköpostimarkkinointi ei tule häviämään mihinkään

Sähköposti ei todellakaan ole kuollut, eikä tule kuolemaan myöskään ensi vuonna. Päinvastoin, uskoisin sähköpostimarkkinoinnin kasvattavan merkitystään entisestään, mutta keskittyvän muun markkinoinnin tapaan enemmän reaaliaikaisen datan hyödyntämiseen ja entistä personoidumman, oleellisemman ja paremmin kohdistetun viestin tarjoamiseen.

Ennustus 13: Inbound-markkinointi syrjäyttää automatisoinnin

Muutama vuosi sitten markkinoinnin automatisointi nousi lähes kaikkien markkinoijien toivelistalle. Käytännössä tämä prosessien automatisointi johti kuitenkin lähinnä spämmäykseen ja potentiaalisten asiakkaiden karkoittamiseen. Vuonna 2013 näkisin siis viimeistenkin automatisoinnin kannattajien kääntävän viimeinkin kelkkansa ja keskittyvän inbound-markkinoinnin strategioiden hiomiseen.

Ennustus 14: Markkinoinnin teknologiset ratkaisut kehittyvät

Vuosi 2013 tulee tuomaan mukanaan laajan joukon uusia teknologisia ratkaisuja markkinoinnin käyttöön, jotka helpottavat inbound-markkinointia, sosiaalisen median hallintaa, markkinoinnin mitattavuutta sekä ROI:n kasvattamista. Ohjelmistot ja palvelut tulevat integroitumaan ja siiloutuminen tulee vähentymään.

Ennustus 15: Sisällöntuotannon tehostamisesta syntyy oma toimialansa

Sisältö on kuningas ja yritykset tulevat panostamaan vuonna 2013 yhä enemmän laadukkaan sisällön tuottamiseen. Tämä tulee varmasti tuomaan markkinoille myös uusia “sisällön kauppapaikkoja” ja sisällönparantajia, jotka auttavat yrityksiä saamaan viestinsä kuulluksi valtavan sisältömeren keskellä.

Ennustus 16: Yleisön käyttäminen sisällöntuotannossa lisääntyy

Sosiaalisesti luotua sisältöä on käytetty markkinoinnissa hyväksi jo vuosien ajan esimerkiksi erilaisten kilpailujen avulla. Jatkossa tämä sisällöntuotannon talkoistaminen tulee kasvamaan entisestään, kun markkinoijat keksivät yhä lisää keinoja faniensa ja seuraajiensa käyttämiseksi sisällöntuotannossaan.

Ennustus 17: Markkinointi muuttuu “interaktiiviseksi peliksi”

Tulevien vuosien aikana markkinoinnista tulee entistä interaktiivisempaa ja “pelimäisempää”. Sisällöstä luodaan koko ajan viihdyttävämpää, palkitsevampaa ja opettavaisempaa ja kuluttajat alkavat mieltämään markkinoinnin pelimäisen viihdyttävänä, pikemminkin kuin välteltävänä asiana.

Ennustus 18: Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa

Sisällöntuotannossa tulee ottaa huomioon, että kirjoitettu sisältö ei ole ainoa toimivan sisällön muoto. Näin ollen esimerkiksi infograafit, valokuvat, kuvalaudat, videot ja muut visuaalisen median muodot tulevat kasvattamaan merkitystään digitaalisessa markkinoinnissa yhä enenemissä määrin.

Ennustus 19: Oikea asiayhteys on sisällön paras ystävä

Vuonna 2013 markkinoijien tulee pelkän sokean sisällöntuotannon sijaan keskittyä luomaan potentiaalisille asiakkailleen unohtumattomia elämyksiä. Sisältöä tulee tarjota oikeassa asiayhteydessä: oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikealla henkilölle.

Ennustus 20: Outbound-markkinointi menettää vetovoimansa

Jos olet todella onnekas, saat massamarkkinoinnillesi 2% vasteprosentin, kun inbound-markkinoinnilla puolestaan pääset helpolla yli 10 kertaa suurempaan konversioasteeseen. Näkisinkin, että yritysten aiemmin outbound-markkinointiin tuhlaamat varat tullaan entistä tehokkaammin budjetoimaan tehokkaan inbound-markkinoinnin puolelle. Tutkimusten mukaan vuonna 2012 markkinointipäälliköt siirsivät noin puolet massamarkkinointibudjeteistaan digitaalisen markkinoinnin puolelle ja uskoisin tämän trendin vahvistuvan entisestään vuonna 2013.

Miten Sinä aiot valmistautua vuoteen 2013?

Aloita valmistautuminen pyytämällä ilmainen verkkoraportti tästä.

Tuoretta tarjolla! Googlen Freshness-päivitys nostaa uunituoretta sisältöä hakutulosten kärkeen

LUE LISÄÄ
Tuoretta tarjolla! Googlen Freshness-päivitys nostaa uunituoretta sisältöä hakutulosten kärkeen
MUUT ARTIKKELIT

JUTTELE KANSSAMME

Kerromme miten,
verkkokauppasi voisi kasvaa

VARAA ILMAINEN AUDITOINTI