Dataohjattu markkinointi

Mitä on dataohjattu markkinointi?

 

Dataohjattu markkinointi on hiljattain muuttunut olennaiseksi osaksi yritysten mainontaa ja liiketoimintastrategiaa. Tänä päivänä dataohjatulle markkinoinnille löytyy monenlaisia määritelmiä, mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan se voidaan kiteyttää seuraavasti:
Dataohjatulla markkinoinnilla tarkoitetaan liiketoimintastrategioita, jotka perustuvat kuluttajien vuorovaikutuksen ja sitoutumisen kautta kerättyjen tietojen avulla tehtyyn analyysiin, jonka avulla voidaan ennustaa asiakkaiden tulevaa käyttäytymistä. Toisin sanoen se tarkoittaa sitä, miten jo olemassa olevaa dataa voidaan analysoida ja soveltaa niin, että sitä voidaan käyttää tehokkaasti osana markkinointistrategiaa.
Vaikka yritysten motiivit käyttää dataohjattua markkinointia saattavat erota toisistaan, sen perimmäisenä tarkoituksena on yksinkertaisesti parantaa ja luoda räätälöityjä asiakaskokemuksia.
Joskus dataohjattu markkinointi ja sen eri ulottuvuudet voivat olla vaikea hahmottaa. Siksi kokosimme tähän artikkeliin sen merkittävimmät hyödyt ja yleisimmät haasteet.

Dataohjatun markkinoinnin hyödyt

Sekä yritykset että kuluttajat voivat hyötyä dataohjatusta markkinoinnista. Dataohjatun markkinoinnin lisääminen liiketoimintastrategiaan tarjoaa ainakin seuraavia etuja:

Räätälöity markkinointi.
Onnistuneen markkinoinnin kulmakivenä on se, että yritykset välittävät oikean viestin oikealle kohderyhmälle oikeaan aikaan. Dataohjatun markkinoinnin avulla luodut kampanjat tuottavat enemmän myyntiä verkkokaupassa, ja enemmän myyntiliidejä, sillä eri asiakasprofiileja on helpompi tavoittaa räätälöidyllä markkinointisisällöllä.
Kohderyhmien määrittely datan avulla. Dataohjattu markkinointi tarjoaa yrityksille työkaluja, joiden avulla markkinoijat pystyvät määrittelemään ja erottamaan eri kohderyhmät toisistaan helposti.

Monikanavamarkkinointi.
Markkinoijat voivat hyödyntää dataa parantaakseen tavoitettavuutta ja näkyvyyttä eri verkostoissa monin eri tavoin. Markkinointiautomaatio varmistaa, että markkinointiviestisi ovat johdonmukaisia ja linjassa kohderyhmien kanssa, sekä tavoittavat toivotut kohderyhmät oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Räätälöity asiakaskokemus.
Dataohjattu markkinointi on kasvattanut suosiotaan viime vuosina ja auttanut yrityksiä parantamaan asiakaskokemusten laatua merkittävästi. Dataohjatun markkinoinnin lisäksi yritykset mittaavat asiakastyytyväisyyttä asiakaskyselyiden avulla ja sen perusteella määrittävät kehityksen kohteita.

Tehokkuutta tuotekehitykseen.
Dataohjattu markkinointi vähentää uusien tuotteiden riskiä epäonnistua, sillä yritykset pystyvät luomaan paremman ymmärryksen kohderyhmistään markkinointidatan avulla, mikä taas johtaa asiakaslähtöisempään tuotekehitykseen.

Dataohjatun markkinoinnin haasteet

Kuten kaikilla liiketoimintamalleilla, myös dataohjatulla markkinoinnilla on omat haasteensa:

Toimiva tiimityö.
Dataohjattu markkinointi edellyttää tiimiltä erityisosaamista sekä analytiikan että markkinoinnin alalta. Monet yritykset kokevatkin haasteena löytää sopivat työntekijät dataohjatun markkinoinnin tiimiin.

Eriävät tavoitteet yrityksen sisällä.
Oikeanlaisen datan hankkiminen ja sen integroiminen ovat yksi dataohjatun markkinoinnin menestyksen kulmakivistä. Laadukkaan ja hyödyllisen markkinointidatan saaminen voi kuitenkin olla haasteellista, mikäli tavoitteet ja näkemykset vaihtelevat suuresti yrityksen eri osastojen välillä.

Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen.
Monet yritykset luovat markkinointistrategian perustuen dataohjattuun markkinointiin, mutta samalla toimivat vanhojen markkinointitapojen mukaisesti. Dataohjatun markkinoinnin maksimaalisen hyödyn saavuttamiseksi on tärkeää, että koko yritys sitoutuu yhteiseen tavoitteeseen oikeita työkaluja käyttäen.

Integrointi.
Dataohjatun markkinoinnin menestykseen tarvitaan oikeanlainen data, jonka pohjalta analyytikot ja markkinoijat pystyvät tekemään johdonmukaisia päätöksiä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Vain oikeanlaiset integraatioprosessit firman sisällä pystyvät takaamaan tämän. Esimerkiksi vähittäiskaupat ja verkkokaupat kohtaavat usein haasteita sosiaalisen median ja mobiililaitteista saatavan datan analysoinnissa ja jäsentelyssä.


Näin käytät dataohjattua markkinointia tehokkaasti

Olitpa sitten luomassa uutta markkinointistrategiaa tai parantamassa nykyistäsi, ota nämä vinkit huomioon ennen kuin aloitat:

Automatisoi ja integroi.
Joskus uusien työkalujen ja ohjelmien integrointi markkinointistrategiaan voi tuntua mahdottomuudelta. Luomalla automatisoidun prosessin, mikä samalla mahdollistaa sisällön räätälöinnin tarvittaessa, pysyt helpommin tavoitteissasi ja vältyt ristiriitaisilta tuloksilta.

Yhteistyö tiimien välillä.
Parhaiden dataan pohjautuvien markkinointistrategioiden luominen edellyttää, että viestintäkanavat ja tiedonjako yrityksen sisällä ovat mutkattomia. Näin voidaan varmistaa, että markkinoijat saavat maksimaalisen hyödyn kaikista yrityksen keräämistä tiedoista.

Seuraa alasi trendejä.
On sanomattakin selvää, että kilpailukyvyn ylläpitämiseksi yrityksesi on hyvä seurata alan muuttuvia trendejä. Sinä päätät, haluatko seurata kilpailijoitasi vai mieluummin oppia heidän virheistään. Markkinointiala muuttuu jatkuvasti, eikä dataohjattu markkinointi ole poikkeus siitä. Kun pysyt ajan tasalla alasi uusimmista suuntauksista, autat yritystäsi saavuttamaan tavoitteet helpommin.

Jatkuva tulosten mittaus.
Dataohjattu markkinointi vaatii jatkuvaa tulosten mittausta ja datan analysointia, sekä strategian mukauttamista onnistumisten ja epäonnistumisten perusteella. Näiden toimenpiteiden avulla yrityksesi oppii tunnistamaan taktiikat, jotka oikeasti luovat lisäarvoa liiketoiminnallesi.


Esimerkkejä dataohjatusta markkinoinnista

Epäröitkö mikäli dataohjattu markkinointi on juuri sinun yrityksellesi sopiva ratkaisu? Siinä tapauksessa seuraavat esimerkit dataohjatun markkinoinnin hyödyistä saattavat tuoda lisää inspiraatiota:

Retargeting eli uudelleen kohdistaminen.
Uudelleenmarkkinointi on yksi tehokkaimmista markkinointikeinoista. Jos esimerkiksi asiakkaasi on ostanut verkkokaupastasi tuotteita aikaisemmin tai osoittanut suurta kiinnostusta palveluitasi tai tuotteitasi kohtaan, miksipä et haluaisi kohdistaa markkinointiasi heille uudestaan? Otetaan esimerkkinä asiakas kohderyhmästäsi, joka hiljattain osti Lapin matkan sivustoltasi. Näiden tietojen perusteella voit automaattisesti tarjota hänelle matkaan liittyviä lisäpalveluita kuten tarjouksia majoituksesta, autonvuokraamisesta tai vaikkapa lomaideoista.

Huipputehokas mainonta.

Ota maksimaalinen hyöty irti sosiaalisesta mediasta luomalla mainoksia eri sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Opi tuntemaan kohderyhmäsi paremmin rohkaisemalla heitä rekisteröitymään sivustollesi tai vaikka tilaamaan uutiskirjeen. Sosiaalisen median avulla voit luoda täysin uudenlaisen kommunikointitavan kohderyhmäsi kanssa. Samalla saat arvokasta tietoa heidän käyttäytymisestään ja mieltymyksistä, joita pystyt käyttämään hyväksi markkinointistrategiaa luodessa.

Optimoi maksettu hakumainonta.
Analysoi kohderyhmäsi heidän käyttämien hakutermien perusteella ja pohdi myös, ketä kilpailijasi kohdistavat. Hyödyntämällä hakutermien hakutilastoja, pystyt sijoittamaan itsesi yritystäsi parhaiten kuvaavien hakutermien hakutulosten kärkeen ja ohjata arvokasta liikennettä verkkosivuillesi.

Kohdennetut sähköpostikampanjat.

Onko sähköpostimarkkinointi jo osa nykyistä markkinointistrategiaasi? Dataohjatun markkinoinnin yhdistäminen sähköpostimarkkinointiin auttaa saavuttamaan parempia tuloksia, kun ryhmittelet toivotut kohdeyleisöt erikseen. Sähköpostimarkkinoinnista saadut tiedot mahdollistavat viestien automatisoinnin ja samalla helpottavat sisällön räätälöimisen jokaisen kohderyhmän mukaisesti.

Yhteenveto

Tällä hetkellä dataohjatun markkinoinnin tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta tekoälyn ja analytiikan kehittyessä ennätysvauhdilla. Näin ollen dataohjatun markkinoinnin tärkeyttä osana liiketoimintaa ei voi korostaa tarpeeksi ja sen olennaista osaa menestyvissä markkinointikampanjoissa. Dataohjatun markkinoinnin tärkeyttä voidaan selittää sillä, että tämän päivän kuluttajat vaativat tuotteita ja palveluita, jotka tarjoavat ratkaisuja heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa ja tarjoavat heille fyysisen tuotteen lisäksi myös kokemuksia.

Jos haluat hyödyntää dataohjattua markkinointia, niin ole meihin yhteydessä, tehdään markkinoinnistasi kannattavampaa.

JUTTELE KANSSAMME

Kerromme miten,
verkkokauppasi voisi kasvaa

VARAA ILMAINEN AUDITOINTI