Ajatuksia

Yhteistyöllä onnistutaan – yrityksen uudet verkkosivut vaativat selkeät sävelet

KARI HARJU

KARI HARJU

linkedin

Kari Harju on internetmarkkinoinnin asiantuntija ja Saleslion Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Kari Harju on toiminut yrittäjänä yli 15 vuotta.

Suomalaisissa yrityksissä uutta luodaan harkiten ja harvoin, vanhaa sen sijaan päivitetään entistä tiheämmin. Vaikka verkkosivuille pyritään yhä useammin tuottamaan asiakkaita palvelevaa ja kiinnostavaa sisältöä, paljastaa viestintätoimisto Sopranon kuukauden takaisen verkkoviestintätutkimuksen tiedote, että suomalaisyritysten verkkosivut ovat rakennettu vanhan tekniikan varaan.
Tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisyritysten verkkosivustoista on toteutettu jo yli 5 vanhalla tekniikalla.  Suurin osa kyselyyn vastanneista, lähes 60 % ilmoitti olevansa tyytymättömiä yrityksensä verkkosivujen tämänhetkiseen tilaan. Vaikka verkkosivuja päivitetäänkin entistä tiheämmin, ei täysin uutta olla vieläkään kovin herkästi rakentamassa. Suurin syy vanhassa pysymiseen on tutkimuksen mukaan verkkosivuprojekteihin liittyvät epäluulot.
Eniten epävarmuutta verkkosivuprojekteissa vastaajille aiheuttivat verkkoprojektin lopputulos, aikataulun pitävyys ja projektin lopullinen hinta. Eräänä selittävänä tekijänä juuri näille maininnoille tutkimus osoitti sangen yllättävän seikan. Tutkimuksen mukaan vain neljäsosa yritysjohtajista on osallistunut uransa aikana useampaan kuin kolmeen verkkoprojektiin. Peräti viidesosa vastaajista ei ole osallistunut uransa aikana yhteenkään. Kokemattomuus verkkosivuprojektin läpiviennistä aiheuttaa luonnollisesti myös epävarmuutta koko projektiin ryhtymisestä. Valitettavasti vanhat tekemisen tavat eivät enää monessakaan yrityksessä kanna pitkälle. Koska verkkoviestinnän merkitys kasvaa yrityksissä jatkuvasti, asettaa tutkimuksen tulos entistä enemmän vastuuta projektin onnistuneesta läpiviennistä asiantuntevan kumppani harteille. ”Vaikka verkkosivujen tavoitteet, tyyli ja sisältö määritellään aina yhdessä asiakkaan kanssa, tulee kumppanin ottaa verkkosivuprojekteissa entistä selkeämpi ohjausvastuu.”, toteaa internetmarkkinointiin erikoistuneen Saleslion Oy:n toimitusjohtaja Kari Harju.
Lukuisissa verkkosivu-uudistuksissa mukana ollut Harju täsmentää, että projektin johtamisessa on kyse ennen kaikkea selkeistä prosesseista, avoimesta kommunikoinnista asiakkaan kanssa sekä realistisesta aikataulusta. Koko verkkosivuprojektin kulku on kyettävä esittämään monesti täysin kokemattomalle asiakkaalle äärimmäisen selkeästi. Myös vastuuseikat on syytä määritellä kristallinkirkkaasti. ”Asiakkaan on tiedettävä tarkkaan, mitä verkkosivuprojekti häneltä vaatii, verkkosivuissahan on kyse asiakkaan liiketoiminnan edistämisestä, ei kumppanin. Kun verkkosivujen tavoitteet ja toimenpiteet on kommunikoitu ja sovittu selkeästi asiakkaan kanssa, on myös asiakkaan helpompi odottaa tiettyä lopputulosta.”, Harju toteaa. Hutiloiden hoidettu määrittelyvaihe synnyttää missä tahansa projektissa epävarmuutta sekä toimittajassa että asiakkaassa. ”Kun projektilla ei ole selkeää sovittua tavoitetta ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi, sorrutaan yleensä jatkuviin korjausliikkeisiin. Ne taas synnyttävät aikataulujen venymistä, jotka taas vaikuttavat väistämättä kustannuksiin.”, Harju summaa.
 

Mikä on Sinun yrityksesi ainutlaatuinen myynti- ja markkinointiväittämä?

LUE LISÄÄ
Mikä on Sinun yrityksesi ainutlaatuinen myynti- ja markkinointiväittämä?
MUUT ARTIKKELIT

JUTTELE KANSSAMME

Kerromme miten,
verkkokauppasi voisi kasvaa

VARAA ILMAINEN AUDITOINTI