Markkinointi vinkit

Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä tuloksien eteen

KARI HARJU

KARI HARJU

linkedin

Kari Harju on internetmarkkinoinnin asiantuntija ja Saleslion Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Kari Harju on toiminut yrittäjänä yli 15 vuotta.

Hakukoneoptimointi

Kilpailu kuluttajien häilyvästä huomiosta käy tänä päivänä kiivaana niin kauppojen hyllyillä kuin digitaalisessakin tavaratalossa, internetin hakukoneissa. Samaan aikaan, kun perinteiset luettelomediat ovat ratsastamassa hiljalleen kohti auringonlaskua ovat internetin hakukoneissa tehdyt haut jatkuvasti lisääntyneet.
Suomessakin nämä lukemat pyörivät useissa miljoonissa, joka päivä. Internetin hakukoneita käytetään siten yhä useammin sosiaalisen median ohella tiedon haussa potentiaalisten ostopäätösten tueksi. Tutkimusten mukaan me suomalaiset käytämmekin internetiä ensisijaisesti juuri tähän tarkoitukseen, yhteydenpidon ja verkostoitumisen ohella. Mainostajia palvellakseen ihmisten hakukonekäyttäytymistä on myös selvitetty lukuisissa tutkimuksissa.  Tutkimustulokset ovat paljastaneet meissä jokaisessa piilevän luonnollisen laiskuuden ja taipumuksen pyrkiä luottamaan mielipidejohtajaan.  Juuri hakutulosten etusivua pidemmälle ei nimittäin juuri lähdetä surffaamaan.
Jopa 80 % kaikista surffaajista keskittyy hakutuloksissaan hakutulosten ensimmäiseen sivuun. Monille riittää jo kolme ensimmäistäkin.
Tulosten valossa voidaan sanoa, että ollakseen olemassa tulee yrityksen tänä päivänä pyrkiä systemaattisesti sijoittumaan hakutulosten haetuimmille sijoille, mieluiten tietysti kärkikolmikkoon. Tästä syystä verkkosivujen hakukoneoptimointi on tänä päivänä yhä keskeisemmässä asemassa yritysten internetmarkkinointistrategioissa.
Verkkosivujen hakukoneoptimointi tähtää paikkaan parrasvaloissa
Yrityksen verkkosivujen hakukoneoptimointi ei ole suinkaan kertaluontoinen projekti, jonka päätteeksi verkkosivut on pysyvästi ankkuroitu hakukoneiden hakutulosten kärkikastiin. Verkkosivujen optimointi on pitkän tähtäimen toimintaa, joka vaatii onnistuakseen jatkuvia toimenpiteitä esimerkiksi verkkosivujen sisällön suhteen. Kuten markkinoinnissa ylipäätään, vaatii verkkosivujen optimointi taustalleen konkreettisen viitekehyksen, yrityksen internetstrategian.
Verkkosivujen hakukoneoptimointi osana yrityksen internetstrategiaa edellyttää selkeitä auki kirjoitettuja tavoitteita siitä, millä hakusanoilla yritys haluaa verkkosivunsa hakutuloksissa löydettävän.
Verkkosivujen hakukoneoptimointi alkaa aina huolellisesti määritellystä päätavoitteesta. Parhaimmassa tapauksessa yrityksen verkkosivu on kiinteä osa yrityksen liiketoimintaa, joka voi vastata esimerkiksi jonkin tietyn prosessin läpiviennistä.Verkkosivu voi olla esimerkiksi yrityksen pääasiallinen asiakaspalvelukanava, tai sitten verkkosivu voidaan valjastaa palvelemaan puhtaasti yrityksen myyntiä.
Verkkosivujen hakukoneoptimointi alkaa siitä, että yrityksessä tiedetään tarkalleen, mikä on verkkosivun sanoma.
Huolellisesti määritellyn päätavoitteen laatimisen jälkeen yrityksen on myös hyvä pohtia verkkosivuilleen selkeää sisältöstrategiaa saavutetut tulokset hakutulossivuilla säilyttääkseen. Hyvä, yrityksen potentiaalisia asiakkaita palveleva sisältö leviää verkossa esimerkiksi asiantuntijablogeissa, sosiaalisen median sovelluksissa ja edelleen myös sähköposteissa. Leviävä sisältö nostaa yrityksen verkkosivujen sijoituksia ulkoa käsin, siinä missä sivuille tehdyt tekniset toimenpiteet ja sivuilla julkaistava sisältö tekevät saman sisältä käsin.
Ei projekti vaan prosessi
Vaikka hakukoneoptimoinnista puhuttaessa puhutaan samalla internetmarkkinoinnista, poikkeaa hakukoneoptimointi muusta, perinteisemmästä markkinoinnista selkeiten juuri prosessiluonteisuutensa takia. Siinä missä perinteinen massamainonta ja PR voidaan nähdä kampanjaluonteisena, selkeästi aikatauluiltaan rajattuna projektina, joka saattaa toistua samansisältöisenäkin useita vuosia kerrallaan, on verkkosivujen hakukoneoptimointi pitkäjänteistä toimintaa halutuimpien hakutulosten saavuttamiseksi hakukoneiden hakutuloksissa. Hakukoneoptimointia ei siten voi ostaa kuten mainoskampanjaa, jossa valmis tuote ja sen aikaansaamat tulokset ovat nähtävillä hyvinkin nopealla aikavälillä. Hakukoneoptimointi kysyy aikaa, vaivaa ja resursseja. Hakukoneoptimointia harkitsevan kannattaakin kiertää kaukaa sellaiset hakukoneoptimoinnin asiantuntijayritykset, jotka lupaavat kertalaakista paikan parrasvaloissa ikiajoiksi. Niin hyvältä kuin sellainen kuulostaakin, ei kaikkea voi saada kerralla edes digitaalisessa maailmassa. Optimointi kysyy toteuttajiltaan niin teknistä kuin sisällöllistä asiantuntemusta sekä hakukoneoptimoitavan sivuston taustalla olevan yrityksen tai yhteisön toiminnan hyvää tuntemusta. Tämä on välttämätöntä, jotta verkkosivu voitaisiin nostaa halutuilla hakulausekkeilla hakijoiden silmien eteen hakutulosten kärkikolmikkoon. Samaan tapaan, kuten mainonnassa ja viestinnässä ylipäätään, hakukoneoptimoitavan verkkosivun sisällön tulisi vastata yrityksen tai yhteisön kohderyhmän tarpeita, ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita. Voitaisiin jopa sanoa, että hakukoneoptimointi on siten 50 % tekniikkaa ja 50 % tunnetta. Verkkosivujen optimointi on onnistunut siiloin, kun sen sisältö ja tekniikka palvelee niin hakukonetta kuin verkkosivun vierailijaakin.
Hakukoneoptimointia kolmella eri tavalla – onnistunut lopputulos on osiensa summa
Aivan aluksi avainsanatutkimus
Hakukoneoptimoinnilla tähdätään siis pitkällä aikavälillä hakukoneoptimoitavan verkkosivun nostamiseen hakutulosten halutuimpaan kärkiviisikkoon tietyillä, yrityksen tai yhteisön toimintaa kuvaavilla termeillä haettaessa. Jotta nämä toiminnan kannalta keskeiset hakutermit saataisiin selville, on aivan aluksi teetettävä avainsanatutkimus. Avainsanatutkimus pyrkii siten selvittämään seikkaperäisesti, millä hakutermeillä ja lausekkeilla yrityksen tai yhteisön verkkosivuille saavutaan hakukoneen kautta.
Avainsanatutkimus on siten kaiken hakukoneoptimoinnin perusta ja kivijalka. Avaisanatutkimus selvittää paitsi yrityksen tai yhteisön toiminnan kannalta keskeiset termit mutta myös niiden kilpailutilanteen. Halutuimmista hakusanoista käydään hakukoneissa veristä kilpailua, joka vaikeuttaa huomattavasti verkkosivun sijoituksia haluttuun kärkiviisikkoon. Kokenut hakukoneoptimointiasiantuntija osaa tämän vuoksia hakea ja ehdottaa myös niin sanottuja pitkän hännän hakusanoja, joissa kilpailu on pienempää, mutta jotka yhteen laskettuina voivat muodostaa merkittävän osan hauista. Pitkän hännän hakusanat kuvaavat tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin yrityksen osaamista, tuotteita ja palveluita. Näitä hakusanoja haettaessa hakijakin on siten jo huomattavasti pidemmällä ostoprosessissaan, kuin hyvin yleisillä – ja runsaasti kilpailluilla-hakeva. Tutkimukset ovat osoittaneet, että hakulausekkeet ovat jatkuvasti pidentymässä. Hakijat kaipaavat yhä enemmän parempaa ja juuri heidän tarpeitaan vastaavia hakuosumia. Hakukoneoptimoinnissa, kuten markkinointiviestinnässä yleensä, onkin juuri kyse yhä rajatumman, mutta ostovalmiimman kohderyhmän paremmasta tavoittamisesta.
Hakukoneoptimointi on tekniikkalaji
Hakukoneoptimoitua sisältöä ei kannata tuottaa tyhjän päälle. Hakukoneoptimoitavan verkkosivun tulee olla kunnossa myös rakenteiltaan, jotta hakukoneen löydettävää sisältöä voitaisiin niille tuottaa. Hakukoneoptimointimielessä verkkosivut on suunniteltava siten, että hakurobotit pystyvät liikkumaan niillä esteettä ja indexoimaan niiden sisällön hakukoneelle. Hakurobottien vapaaseen liikkumiseen verkkosivuilla vaikuttaa niin verkkosivuille valittu julkaisujärjestelmä eli alusta sekä verkkosivujen jatkuva, hakukoneystävällinen ylläpito. Tunnetuimmilta hakukoneyrityksiltä, kuten Googlelta, on saatavissa myös omia ohjeistuksiaan sivuston rakenteen suunnitteluun hakukoneita tukevaksi. Verkkosivujen meta- eli tunnistetiedot sekä verkkosivujen otsakkeet eli title-tiedot ovat eräs keskeisimpiä huomioitavia seikkoja hakukoneystävällisiä verkkosivuja rakennettaessa. Ne kuuluvat hakukoneoptimoinnin teknisiin perusasioihin.  Monet julkaisujärjestelmät markkinoivat itseään jo lähtökohtaisesti hakukoneystävällisinä luvaten nousun hakutulosten kärkeen ilman erillistä hakukoneoptimointia. Tällaisiin väitteisiin kannattaa suhtautua suurella varauksella. Kuten todettua, yrityksen tai yhteisön tavoitteleman kohderyhmän kannalta keskeisen ja heidän käyttämiään avainsanoja sisältävän sisällön merkitys on hakukoneoptimoinnissa keskeinen.
Kärkeen ei pääse kertaheitolla -hakukoneoptimointi on jatkuvaa työtä tulosten eteen
Kattavan avainsanatutkimuksen tekemisen  ja sivuston mahdollisten teknisten ongelmien ratkaisemisen jälkeen ei hakukoneoptimointityö ole vielä suinkaan loppusuoralla. Itse asiassa, tässä vaiheessa ollaan vasta hyvässä alussa. Varsinainen tulostaistelu alkaa vasta tästä, vaikka jo verkkosivun teknisten ongelmien ratkaisulla ollaan varmasti jo saaatu sivuston sijoitukset sekä sivuston käyntimäärät kasvu-uralle.
Kun hakukoneoptimoinnille on luotu vankka perusta, voidaan verkkosivuille alkaa rakentamaan ainutlaatuista ja laadukasta sisältöä, siis sellaista, mikä palvelee sekä hakijaa että hakurobottia. Verkkosivun optimointi voidaan lopulta oikeastaan jakaa kahteen eri osaan: verkkosivun sisäiseen hakukoneoptimointiin sekä ulkoiseen hakukoneoptimointiin. Sisäinen liittyy juuri edellä mainittuihin teknisiin seikkoihin sekä sivuston avainsanoihin, ulkoinen taas verkkosivun sijoitusten nostoon ulkoa käsin, verkkosivuille osoittavilla tienviitoilla eli linkeillä.
Laadukkaiden linkkien rakentaminen edellyttää juuri sellaista laadukasta sisältöä, jota verkkosivun vierailijat haluavat jakaa esimerkiksi omissa blogeissaan ja muualla sosiaalisessa mediassa sekä sisällön, esimerkiksi asiantuntija-artikkeleiden julkaisua internetin lukuisissa artikkelipalveluissa ja muissa verkkomedioissa, kuten esimerkiksi Vieraskynä-palstoilla. Laadukkaan sisällön tuotanto on hakukoneoptimoinnissa jo puhdasta päivätyötä. Hakukoneet nimittäin rakastavat sisällössä uniikkia, uutta ja tuoretta ja karsastavat kaikkea kopioitua. Linkkien merkitys on hakutulosten kannalta onkin siten hyvin keskeinen. Se koskee niin ulkoa tulevia kuin verkkosivuston sisäisiäkin linkkejä, joita hakurobotit sivua indeksoidessaan seuraavat.
Saavutetut sijat eivät ole koskaan kiveen hakattuja. Siksi hakukoneoptimointituloksia tuleekin seurata jatkuvasti. Millä avainsanoilla sivuille saavutaan? Millä sivuilla vierailijat viettävät eniten aikaa? Mitä sisältöä ja avainsanoja juuri nämä sivut sisältävät?
Verkkosivujen konversio-optimointi kääntämään kävijät kontakteiksi
Pelkkä hyvä näkyvyys hakukoneiden luonnollissa hakutuloksissa ei vielä itsessään välttämättä auta yritystä välittömästi kasvattamaan myyntiään. Lisääntyneen näkyvyyden myötä kasvavat verkkosivujen kävijämäärät pitää kyetä myös kääntämään yrityksen potentiaalisiksi asiakaskontakteiksi. Verkkosivujen konversio-optimointi tarkoittaa käytännössä verkkosivujen rakenteen, sisällön ja toiminnallisuuksien kehittämistä verkkosivuille asetettujen liiketoiminnallisten tavoitteiden pohjalta. Verkkosivujen konversio-optimointi tähtää toisin sanoen siihen, että yhä useampi verkkosivujen vierailija jättäisi verkkosivuille esimerkiksi yhteystietonsa tai aktivoituisi jollakin muulla, yrityksen internetstrategiassa määritellyllä tavalla. Huolellisesti toteutettu verkkosivujen konversio-optimointi osana jatkuvaa hakukoneoptimointia parantaa merkittävästi yrityksen internetmarkkinointiin satsaamien panosten tulosta.
Hakukoneoptimointi kysyy kykyä erottua joukosta
Kiristyvässä kilpailussa kuluttajien huomiosta ei riitä, että yritys esiintyy yhtenä palveluntarjoajana satojen muiden joukossa. Menestyvä yritys mietti aina ennen hakukoneoptimointiin ryhtymistään, mikä on oman yrityksesi ehdoton kilpailuvaltti, toisin sanoen, missä se voisi olla parempi kuin kukaan kilpailijansa. Yrityksessä kannattaakin pohtia tarkkaan, mikä erottaa teidät kaikista muista. Hakukoneoptimoinnin kannalta tämä tarkoittaa, minkälaiset yrityksenne tavoiteprofiilia kuvaavat hakusanat toisivat kävijät juuri teidän sivuillenne?
Monelle yritykselle verkkosivut ovat edelleen vain jonkinlainen näyteikkuna oman toiminnan esittelemiseen. Googlen Suomen maajohtaja totesi hiljattain Kauppalehden haastattelussa tuntevansa runsaasti sellaisia mainostajia, jotka kokevat edustamansa yrityksen verkkosivut ovat niin surkeiksi, ettei niille edes kannata ajaa enempää liikennettä.Tällaisessa tilanteessa yritys jättää hyödyntämättä merkittävän osan markkinointimäärärahojensa mahdollisuuksista. Vika saattaa piillä vanhanaikaisessa ajattelussa verkkosivujen roolista näyteikkunana. Jotta verkkosivujen lopullinen tavoite, parempi konversioaste, voisi toteutua, on yrityksen vaihdettava verkkosivujensa fokus itsestään asiakkaisiinsa.
Verkkosivujen optimointi edellyttää, että yrityksessä mietitään, minkälaista tietoa potentiaaliset asiakkaasi tarjoamastasi palvelusta kaipaavat. Pohtikaa, mitä voisitte heille tarjota ja missä muodossa. Kaivattu tieto voi olla melkein mitä tahansa aina tuotteiden käyttöohjeista viankorjaukseen, raporteista vihjeisiin ja vinkkeihin. Johda verkkosivujesi sisältö tavoitteistasi ja tarjoa potentiaalisille asiakkaillesi aiheita aloittaa keskustelu kanssasi.

Puuduttaako blogaaminen? Vinkkejä parempaan postaukseen

LUE LISÄÄ
Puuduttaako blogaaminen? Vinkkejä parempaan postaukseen
MUUT ARTIKKELIT

JUTTELE KANSSAMME

Kerromme miten,
verkkokauppasi voisi kasvaa

VARAA ILMAINEN AUDITOINTI