Verkkokauppa

Verkkokaupan kanta-asiakasohjelmien hyödyt käyttöön

KARI HARJU

KARI HARJU

linkedin

Kari Harju on internetmarkkinoinnin asiantuntija ja Saleslion Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Kari Harju on toiminut yrittäjänä yli 15 vuotta.

Verkkokaupankanta-asiakasohjelmien hyödyt käyttöön:

Verkkokaupan yleistymisen myötä kanta-asiakasohjelmat ovat yhä suositumpia, sillä ne ovat yrityksille keino palkita asiakkaitaan heidän uskollisuudestaan ja kannustaa uusintaostoksiin. Tarjoamalla erikoisalennuksia, kampanjatarjouksia ja muita palkintoja verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmät luovat asiakkaille palkitsevamman ostokokemuksen ja voivat auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä ja asiakasuskollisuutta. Jos siis haluat hyödyntää verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmiäsi parhaalla mahdollisella tavalla, tässä on kolme parasta keinoa, joilla voit hyödyntää verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmien etuja.

 

Mitä ovat verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmät?

Verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmät ovat yrityksille tapa palkita asiakkaita heidän uskollisuudestaan ja kannustaa uusintaostoksiin. Niitä tarjotaan tyypillisesti piste- tai jäsenyyspohjaisina ohjelmina, ja ne tarjoavat asiakkaille alennuksia, kampanjatarjouksia ja muita palkintoja heidän asiakasuskollisuudestaan. Tarjoamalla asiakkaille palkkioita yritykset voivat lisätä asiakkaiden uskollisuutta ja kannustaa asiakkaita ostamaan useammin.

Onnistuakseen verkkokaupankanta-asiakasohjelmat on räätälöitävä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten mukaan. Keräämällä riittävästi tietoja asiakkaiden käyttäytymisestä yritykset voivat muokata kanta-asiakasohjelmia vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita. Näin varmistetaan, että asiakkaat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja arvostetuiksi ja että he jatkavat ostosten tekemistä yrityksessä.

 

Verkkokaupankanta-asiakasohjelmien edut

Verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmiin liittyy lukuisia etuja. Ensinnäkin yritykset voivat palkita asiakkaitaan niiden avulla heidän uskollisuudestaan, mikä voi auttaa lisäämään asiakasuskollisuutta ja kannustaa uusintaostoksiin. Tällä vaikutetaan myös verkkokaupan retention rate lukuun. Toiseksi kanta-asiakasjärjestelmät voivat auttaa lisäämään asiakkaiden sitoutumista ja rakentaa suhteita asiakkaisiin, mikä voi auttaa vahvistamaan asiakasuskollisuutta. Lopuksi kanta-asiakasjärjestelmät voivat auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä, sillä asiakkaat ostavat todennäköisemmin, kun heitä palkitaan uskollisuudestaan.

 

3 tärkeintä tapaa hyödyntää verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmiä parhaalla mahdollisella tavalla.

Jotta yritykset voisivat hyödyntää verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmien edut parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on varmistettava, että ne käyttävät niitä oikealla tavalla. Seuraavassa on kolme tärkeintä tapaa, joilla yritykset voivat hyödyntää verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmiä:

Asiakastietojen käyttö

Tiedot ovat avainasemassa kanta-asiakasohjelmien onnistumisessa. Keräämällä tietoja asiakkaiden käyttäytymisestä ja mieltymyksistä yritykset voivat ymmärtää asiakkaitaan paremmin ja räätälöidä kanta-asiakasohjelmansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Näin varmistetaan, että asiakkaat tuntevat itsensä arvostetuiksi ja arvostetuiksi ja että he jatkavat ostosten tekemistä yrityksessä.

Henkilökohtaisten palkkioiden tarjoaminen

Tarjoamalla asiakkaille henkilökohtaisia palkintoja yritykset voivat luoda asiakkaille palkitsevamman ostokokemuksen. Tähän voi kuulua alennusten tarjoaminen tietyistä tuotteista tai palveluista tai erityiskampanjoiden tarjoaminen asiakkaille, jotka ovat tehneet tietyn määrän ostoksia. Räätälöimällä palkkiot asiakkaiden yksilöllisten mieltymysten mukaan yritykset voivat kannustaa asiakkaita tekemään ostoksia useammin ja lisätä asiakasuskollisuutta.

Luo erityisiä kampanjoita

Erityisten kampanjoiden luominen on toinen tapa, jolla yritykset voivat hyödyntää verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmiä. Erityisiä kampanjoita voivat olla esimerkiksi alennusten tarjoaminen asiakkaille, jotka tekevät tietyn määrän ostoksia tietyn ajan kuluessa, tai kanta-asiakaspisteiden tarjoaminen ystävien suosittelemisesta sivustolle. Luomalla erityisiä kampanjoita yritykset voivat varmistaa, että asiakkaat ovat sitoutuneita ja että heitä palkitaan heidän uskollisuudestaan.

 

Esimerkkejä onnistuneista verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmistä

On olemassa useita esimerkkejä onnistuneista verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmistä. Amazonin Prime-jäsenyysohjelma on yksi menestyneimmistä verkkokaupan kanta-asiakasjärjestelmistä, sillä se tarjoaa asiakkaille alennuksia toimituksista, yksinoikeuden tuotteisiin ja alennuksia tietyistä tuotteista. Toinen esimerkki on Starbucksin kanta-asiakasohjelma, joka tarjoaa asiakkaille palkkioita tuotteiden ostamisesta ja palkkioita ystävien suosittelemisesta ohjelmaan. Niken kanta-asiakasohjelma tarjoaa asiakkaille alennuksia tuotteista, ilmaisen toimituksen ja yksinoikeuden tuotteisiin.

 

Verkkokaupankanta-asiakasohjelmien parhaat käytännöt

Verkkokaupankanta-asiakasohjelman menestyksen varmistamiseksi yritysten olisi noudatettava useita parhaita käytäntöjä:

 • Varmista, että keräät asiakastietoja, jotta voit ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä.
 • Tarjoa asiakkaille yksilöllisiä palkintoja, jotta he tuntevat itsensä arvostetuiksi ja arvostetuiksi.
 • Luo erityisiä kampanjoita, joilla varmistetaan, että asiakkaat sitoutetaan ja palkitaan heidän uskollisuudestaan.
 • Varmista, että kanta-asiakasohjelmaa on helppo käyttää ja ymmärtää.
 • Tarjoa asiakkaille arvokkaita palkintoja.
 • Tarkastele ja päivitä kanta-asiakasohjelmaa säännöllisesti, jotta se on ajan tasalla.

 

Vinkkejä onnistuneen kanta-asiakasohjelman varmistamiseksi

Yritysten tulisi pitää mielessä muutama vinkki, kun ne luovat verkkokaupankanta-asiakasohjelman:

 • Varmista, että kanta-asiakasohjelma on helppo ymmärtää ja käyttää.
 • Varmista, että palkinnot ovat asiakkaille arvokkaita.
 • Kerää asiakastietoja, jotta voit ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä.
 • Tarkista ja päivitä kanta-asiakasohjelma säännöllisesti, jotta se on ajan tasalla.
 • Tarjoa asiakkaille yksilöllisiä palkintoja, jotta he tuntevat itsensä arvostetuiksi ja arvostetuiksi.
 • Luo erityisiä kampanjoita, joilla varmistetaan, että asiakkaat sitoutuvat ja heitä palkitaan heidän uskollisuudestaan.

 

Verkkokaupankanta-asiakasohjelman perustaminen.

Verkkokaupankanta-asiakasohjelman perustamiseksi yritysten on ensin päätettävä, minkä tyyppistä ohjelmaa ne haluavat tarjota. Niiden on myös päätettävä, millaisia palkintoja ne haluavat tarjota ja miten ne haluavat kerätä asiakastietoja. Kun ne ovat päättäneet näistä asioista, niiden on luotava verkkoalusta kanta-asiakasohjelman hallinnointia varten ja varmistettava, että sitä on helppo käyttää ja ymmärtää.

 

Kanta-asiakasjärjestelmän menestyksen mittaaminen

Verkkokaupankanta-asiakasohjelman onnistumisen mittaamiseksi yritysten on seurattava keskeisiä mittareita, kuten asiakkaiden sitoutumista ja uskollisuutta, asiakaspysyvyyttä ja liikevaihdon kasvua. Yritysten on myös seurattava kampanjoidensa tehokkuutta ja palkkioidensa vaikuttavuutta. Näitä mittareita seuraamalla yritykset voivat varmistaa, että niiden kanta-asiakasjärjestelmä on menestyksekäs ja että se täyttää niiden tavoitteet.

 

Johtopäätös

Verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmät ovat yrityksille tehokas tapa palkita asiakkaita heidän uskollisuudestaan ja kannustaa uusintaostoksiin. Tarjoamalla erikoisalennuksia, kampanjatarjouksia ja muita palkintoja verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmät luovat asiakkaille palkitsevamman ostokokemuksen ja voivat auttaa yrityksiä lisäämään myyntiä ja asiakasuskollisuutta. Jotta yritykset voisivat hyödyntää verkkokaupankanta-asiakasjärjestelmien edut mahdollisimman hyvin, niiden on käytettävä asiakastietoja, tarjottava henkilökohtaisia palkkioita, luotava erityisiä kampanjoita ja mitattava kanta-asiakasjärjestelmänsä onnistumista. Näitä vinkkejä noudattamalla yritykset voivat varmistaa, että niiden kanta-asiakasjärjestelmä on menestyksekäs ja että se täyttää niiden tavoitteet. Näillä toimilla vaikutetaan myös voimakkaasti verkkokaupan asiakkaiden säilyttämisasteseen (retention rate).

Saleslion käyttää verkkokauppa asiakkaidemme kanta-asiakasjärjestelmä ohjelmissa Yotpon ja Loyaltylion:n ohjelmistoja yhdistettynä Klaviyon sähköpostimarkkinointiohjelmistoon.

 

 

Verkkokaupan markkinointi ja uudet mahdollisuudet

Tämän päivän verkkokaupan ympäristö on erittäin kilpailtu, ja menestyminen vaatii tehokasta ja monipuolista markkinointistrategiaa.

LUE LISÄÄ
Verkkokaupan markkinointi ja uudet mahdollisuudet
MUUT ARTIKKELIT

JUTTELE KANSSAMME

Kerromme miten,
verkkokauppasi voisi kasvaa

VARAA ILMAINEN AUDITOINTI