Verkkokauppa

Verkkokaupan markkinoinnin automaatio pähkinänkuoressa

KARI HARJU

KARI HARJU

linkedin

Kari Harju on internetmarkkinoinnin asiantuntija ja Saleslion Suomi Oy:n toimitusjohtaja. Kari Harju on toiminut yrittäjänä yli 15 vuotta.

Verkkokaupan markkinoinnin automaatio pähkinänkuoressa

Verkkokaupan markkinoijana haluat maksimoida myyntisi ja asiakaspysyvyytesi. Yksi tapa saavuttaa tämä on verkkokaupan markkinoinnin automatisointi. Verkkokaupan markkinoinnin automatisoinnilla tarkoitetaan ohjelmistojen käyttöä verkkokauppasi markkinointitehtävien automatisoimiseksi. Sen avulla voit personoida markkinointiviestejäsi, virtaviivaistaa asiakassuhteita ja lisätä konversiolukuja. Tässä artikkelissa selitän verkkokaupan markkinoinnin automaation hyödyt, vaikutukset ja parhaat käytännöt.

 

Verkkokaupan markkinoinnin automaation hyötyjen ymmärtäminen

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiolla on lukuisia hyötyjä.

Ensinnäkin se säästää aikaa ja vaivaa. Automaation avulla voit luoda markkinointikampanjoita, jotka toimivat automaattisesti, jolloin aikaa jää enemmän muihin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Toiseksi sen avulla voit personoida markkinointiviestejäsi. Keräämällä tietoja asiakkaidesi käyttäytymisestä, mieltymyksistä ja demografisista tiedoista voit räätälöidä markkinointiviestisi heidän tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Tämä johtaa korkeampaan sitoutumiseen ja konversioasteeseen.

Kolmanneksi se auttaa sinua virtaviivaistamaan asiakassuhteita. Automaation avulla voit lähettää asiakkaille kohdennettuja viestejä ostajamatkan eri vaiheissa, kuten tervetuloviestejä, hylättyjen ostoskorien muistutuksia ja oston jälkeisiä seurantatoimenpiteitä. Tämä parantaa asiakaskokemusta ja lisää asiakasuskollisuutta (retention rate).

Verkkokaupan markkinoinnin automaation vaikutus asiakasuskollisuuteen.

Asiakasuskollisuus on olennaisen tärkeää minkä tahansa verkkokaupan menestyksen kannalta. Verkkokaupan markkinoinnin automaatio voi auttaa sinua rakentamaan ja ylläpitämään asiakasuskollisuutta monin tavoin.

Ensinnäkin sen avulla voit tarjota henkilökohtaisen asiakaskokemuksen. Lähettämällä kohdennettuja viestejä ja tarjouksia, jotka perustuvat asiakkaiden käyttäytymiseen ja mieltymyksiin, voit saada heidät tuntemaan itsensä arvostetuiksi.

Toiseksi se auttaa sinua pysymään asiakkaiden mielessä. Lähettämällä säännöllisesti päivityksiä, kampanjoita ja muistutuksia voit pitää brändisi asiakkaiden mielissä. Tämä lisää uusintaostojen ja suosittelujen todennäköisyyttä.

Kolmanneksi voit käsitellä asiakkaiden huolenaiheita ja ongelmia nopeasti. Automatisoimalla asiakaspalvelutehtäviä, kuten tilausten seuranta ja palautukset, voit vastata nopeasti asiakkaiden kyselyihin ja valituksiin. Tämä osoittaa, että arvostat heidän asiakkuuttaan ja olet sitoutunut tarjoamaan erinomaista asiakaspalvelua.

Miten verkkokaupan markkinoinnin automaatio voi lisätä myyntiä?

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiolla voi olla merkittävä vaikutus myyntiisi. Lähettämällä asiakkaille kohdennettuja viestejä ja tarjouksia voit nostaa konversioastetta ja keskimääräistä tilausarvoa. Esimerkiksi lähettämällä hylätystä ostoskorista muistutuksia, joissa on henkilökohtaisia kannustimia, voit palauttaa menetetyn myynnin ja kannustaa asiakkaita ostosten loppuunsaattamiseen. Lähettämällä henkilökohtaisia tuotesuosituksia, jotka perustuvat asiakkaiden aiempiin ostoksiin ja selaushistoriaan, voit myydä tuotteita lisää ja ristiin. Lähettämällä oston jälkeisiä seurantatiedotteita, joissa on eksklusiivisia tarjouksia ja suosittelukannustimia, voit kannustaa uusintaostoihin ja suositteluun. Nämä strategiat voivat lisätä myyntiä ja tuloja merkittävästi.

 

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiokampanjan perustaminen

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiokampanjan perustaminen sisältää useita vaiheita.

Ensinnäkin sinun on määriteltävä päämäärät ja tavoitteet. Mitä haluat saavuttaa kampanjallasi? Onko tavoitteena lisätä myyntiä, asiakkaiden sitoutumista vai brändin tunnettuutta?

Toiseksi sinun on määritettävä kohderyhmäsi. Keitä ovat ihanneasiakkaasi ja mitkä ovat heidän tarpeensa ja kiinnostuksen kohteensa?

Kolmanneksi sinun on valittava oikeat automaatiotyökalut ja -ohjelmistot. Saatavilla on lukuisia verkkokaupan markkinoinnin automaatiotyökaluja ja -ohjelmistoja, kuten HubSpot, Mailchimp ja Klaviyo. Sinun on valittava tarpeisiisi ja budjettiisi parhaiten sopiva.

Neljänneksi sinun on luotava markkinointiviestit ja tarjoukset. Niiden tulisi olla henkilökohtaisia, merkityksellisiä ja houkuttelevia. Lopuksi sinun on testattava ja optimoitava kampanjasi. Tämä tarkoittaa, että seurataan mittareita, kuten avausprosenttia, klikkausprosenttia ja konversiolukuja, ja tehdään muutoksia tulosten perusteella.

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiotyökalut ja -ohjelmistot

Saatavilla on lukuisia verkkokaupan markkinoinnin automatisointityökaluja ja -ohjelmistoja, joilla kaikilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Joitakin suosituimpia verkkokaupan markkinoinnin automaatiotyökaluja ja -ohjelmistoja ovat mm:

  1. Klaviyo – verkkokaupan markkinoinnin automaatiotyökalu, joka on erikoistunut sähköpostimarkkinointiin, segmentointiin ja personointiin.
  2. Mailchimp – käyttäjäystävällinen sähköpostimarkkinointi- ja automaatiotyökalu, joka tarjoaa erilaisia malleja ja integraatioita.
  3. ActiveCampaign – kaikki yhdessä -markkinoinnin automaatiotyökalu, joka sisältää sähköpostimarkkinoinnin, CRM:n ja automaatio-ominaisuudet.
  4. Drip –  verkkokaupan markkinoinnin automaatiotyökalu, joka tarjoaa  segmentointi-, personointi- ja automaatio-ominaisuuksia.

Kun valitset verkkokaupan markkinoinnin automaatiotyökalua tai -ohjelmistoa, ota huomioon sellaiset tekijät kuin budjetti, yrityksen koko ja markkinointitavoitteet.

Verkkokaupan markkinoinnin automaation parhaat käytännöt

Jotta saat kaiken irti verkkokaupan markkinoinnin automaatiosta, sinun on noudatettava joitakin parhaita käytäntöjä.

Ensinnäkin, personoi markkinointiviestisi. Käytä tietoja, kuten asiakkaiden käyttäytymistä, mieltymyksiä ja demografisia tietoja, jotta voit räätälöidä viestisi heidän tarpeidensa ja kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Toiseksi, segmentoi yleisösi. Jaa asiakkaasi ryhmiin esimerkiksi ostohistorian, selauskäyttäytymisen ja demografisten tietojen perusteella ja lähetä kohdennettuja viestejä kullekin ryhmälle.

Kolmanneksi optimoi sähköpostiviestit. Käytä huomiota herättäviä otsikkorivistöjä, selkeitä ja ytimekkäitä viestejä sekä houkuttelevia toimintakutsuja, jotta voit lisätä avaus- ja klikkausprosenttia.

Neljänneksi testaa ja optimoi kampanjasi. Seuraa mittareita ja tee muutoksia tulosten perusteella.

Lopuksi integroi automaatiotyökalut ja -ohjelmistot muihin alustoihin, kuten sosiaaliseen mediaan ja CRM:ään, tehostaaksesi markkinointitoimia.

Yleiset virheet, joita kannattaa välttää verkkokaupan markkinoinnin automatisoinnissa.

Verkkokaupan markkinoinnin automatisointi voi olla iso muutos yrityksellesi, mutta se voi myös johtaa joihinkin yleisiin virheisiin.

Ensinnäkin, älä automatisoi liikaa. Liiallinen automatisointi voi johtaa persoonattomiin ja roskapostimaisiin viesteihin, jotka karkottavat asiakkaat.

Toiseksi, älä laiminlyö brändisi ääntä ja sävyä. Markkinointiviestiesi tulisi heijastaa brändisi persoonallisuutta ja arvoja.

Kolmanneksi älä unohda optimoida sähköpostiviestejäsi mobiililaitteille. Merkittävä osa asiakkaista lukee sähköposteja kännykällä, joten viestiesi tulisi olla mobiiliystävällisiä.

Neljänneksi, älä jätä huomiotta mittareita. Seuraa mittareitasi säännöllisesti ja tee muutoksia tulosten perusteella. Älä myöskään laiminlyö inhimillistä kosketusta. Vaikka automaatio voi säästää aikaa ja vaivaa, sen ei pitäisi korvata inhimillistä kosketusta asiakassuhteissa.

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiokampanjan onnistumisen mittaaminen.

Verkkokaupan markkinoinnin automaatiokampanjan onnistumisen mittaamiseen kuuluu mittareiden seuraaminen ja mukautusten tekeminen tulosten perusteella. Joitakin seurattavia mittareita ovat muun muassa avausprosentti, klikkausprosentti, konversioaste ja liikevaihto.

Avausprosentti mittaa niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, jotka avaavat sähköpostiviestisi, klikkausprosentti mittaa niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, jotka klikkaavat linkkejäsi, muuntumisprosentti mittaa niiden asiakkaiden prosenttiosuutta, jotka suorittavat halutun toimenpiteen, kuten ostoksen, ja liikevaihto mittaa kampanjasi tuottamaa kokonaismyyntiä.

Näitä mittareita seuraamalla voit tunnistaa parannusalueita ja tehdä muutoksia kampanjaasi.

Saleslionin tiimin vinkit

  1. Älä tee segmentoinnista tai automaatioista liian monimutkaista, ennen kuin olet päässyt 7 numeroiseen liikevaihtoon.
  2. Ajattele automaatioita rekentaessa myös verkkokauppasi muitakin kuin myynnillisä tavoitteita ja rakenna automaatiostrategiasi siten että se tukee myös kokonaistrategiaasi.
  3. Verkkokaupan toimivia ja kehittyviä automaatioita ei voi rakentaa ilman uutiskirje yleisön kasvattamista. Keskity samalla innolla uusien kontaktien saamiseen ja ensi ostajien hakkimiseen, kuin keskityt automaatioihin.

Johtopäätökset: verkkokaupan markkinoinnin automaation tulevaisuus.

Verkkokaupan markkinoinnin automaatio on tehokas työkalu verkkokaupoille, jotka haluavat maksimoida myynnin ja asiakaspysyvyyden. Automatisoimalla markkinointitehtäviä, kuten sähköpostimarkkinointia, segmentointia ja personointia, voit säästää aikaa ja vaivaa, personoida markkinointiviestejäsi, virtaviivaistaa asiakassuhteita ja nostaa konversiolukuja. Saadaksesi kaiken irti verkkokaupan markkinoinnin automatisoinnista, sinun on kuitenkin noudatettava parhaita käytäntöjä, vältettävä yleisiä virheitä ja mitattava menestystäsi säännöllisesti. Oikeiden työkalujen, strategioiden ja mittareiden avulla verkkokaupan markkinoinnin automaatio voi auttaa sinua saavuttamaan markkinointitavoitteesi ja kasvattamaan liiketoimintaasi.

 

Juttele kanssamme. Kerromme mitenverkkokauppasi voisi kasvaa markkinointi automaatioiden avulla.

Verkkokaupan markkinointi ja uudet mahdollisuudet

Tämän päivän verkkokaupan ympäristö on erittäin kilpailtu, ja menestyminen vaatii tehokasta ja monipuolista markkinointistrategiaa.

LUE LISÄÄ
Verkkokaupan markkinointi ja uudet mahdollisuudet
MUUT ARTIKKELIT

JUTTELE KANSSAMME

Kerromme miten,
verkkokauppasi voisi kasvaa

VARAA ILMAINEN AUDITOINTI